Virginie Bostoen, Notaris te Gent

 

Virginie Bostoen

Notaris te Gent

Inbreng

Inbreng betekent dat het geschonken goed moet terugkeren naar de erfmassa waar het onder de erfgenamen zal verdeeld worden.
 

 

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een formele brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, …)

De ingebrekestelling wordt bij voorkeur aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan worden vastgesteld dat de geadresseerde de boodschap heeft ontvangen.

 

Inkorting

Ieder vermogen bestaat uit een beschikbaar deel en een onbeschikbaar deel (de reserve). Men kan schenken of nalaten via testament ten belope van het beschikbaar deel. De reserve mag niet aangetast worden, ze wordt voorbehouden aan de kinderen (of soms de ouders).

Tast een gift of een schenking toch de reserve aan, dan moet inkorting plaatsvinden. De schenking wordt gekortwiekt ten belope van het deel dat het beschikbaar deel van de erfenis overtreft.

 

Installatie voor de zuivering van afvalwater

Een installatie voor de zuivering van afvalwater zuivert water zodat het gerecycleerd en hergebruikt kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om een (individueel of collectief) zuiveringsstation.

 

Internationaal testament

Dit wordt door de erflater aan de notaris aangeboden, die in tegenwoordigheid van twee getuigen er een verklaring van opmaakt. In tegenstelling tot andere testamenten, hoeft het internationaal testament niet eigenhandig door de erflater opgesteld te worden.

Internationale testamenten worden vaak gebruikt voor nalatenschappen waar er internationale bestanddelen aanwezig zijn.