Virginie Bostoen, Notaris te Gent

 

Virginie Bostoen

Notaris te Gent

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens op notaris.be

Dit privacybeleid is geschreven om zowel de burgers als de notarissen te informeren over de diensten die beschikbaar worden gesteld door Fednot.

 

Wie zijn wij?

Benaming: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw (Fednot)

Fednot is verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij op uw persoonsgegevens verricht.

KBO-nummer: 0409.357.321

Adres: Bergstraat 30-34, te 1000 Brussel

 

Persoonsgegevens verwerkt door de website

 

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Wij zullen uw contactgegevens hiervoor bewaren en gebruiken om de nieuwsbrief door te zenden en u op de hoogte te brengen van de laatste evoluties in het wettelijk kader van het notariaat. Uw contactgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het versturen van onze nieuwsbrief en zal nooit aan derden worden meegedeeld. Uw gegevens worden vernietigd meteen na de uitschrijving.

 

Notbot

De Notbot zal u aanspreken wanneer u op de pagina’s komt met betrekking tot huwelijken. Dit om u eenvoudiger advies te verlenen over het huwelijksvermogenstelsel. Dit kadert in het gerechtvaardigd belang van Fednot om de burgers te informeren. Notbot verzamelt identificatiegegevens zoals IP-adres, maar ook een voornaam. Dit laatste samen gegevens over de gezinssamenstelling en gegevens over het professioneel beroep met name of u zelfstandig bent of niet, zullen enkel verzamelt en bewaard worden, indien u hierop antwoordt.

Indien u een antwoord heeft gekregen op uw vraag aan de Notbot of indien u geen antwoord meer wenst te geven, zal na afloop van de sessie uw gegevens onmiddellijk verwijderd of geanonimiseerd worden.

De geanonimiseerde gegevens zullen daarna gebruikt worden voor statistische doeleinden.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die we versturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt, telkens als u de website bezoekt, teruggestuurd naar de beheerder van de website.

Cookies worden gebruikt om de website aan uw noden aan te passen. Zo worden het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina’s, uw activiteit en de frequentie van uw bezoeken bijgehouden. De gebruikte statistiektool genereert een cookie met een unieke identificatiecode. Het IP-adres wordt eveneens verzameld om te kunnen bepalen van waaruit de verbinding gemaakt wordt.

(U kan uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt wanneer er cookies gecreëerd worden of dat de creatie van cookies verhinderd wordt. Waar en hoe u deze instelling kan aanpassen hangt af van uw browser.)

De ingezamelde gegevens worden gedurende 6 maanden bijgehouden. Zij worden noch meegedeeld aan derden noch voor andere doeleinden gebruikt dan voornoemde doeleinden.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Fednot draagt vertrouwelijkheid en privacy hoog in het vaandel en zal dus steeds alles in het werk stellen om uw gegevens vertrouwelijk en GDPR-conform te behandelen.

Dit zal Fednot doen door onder andere de nodige verwerkersovereenkomsten te sluiten.

Maar ook de uw gegevens te beveiligen door gebruik van een wachtwoord, encryptie, logging, firewalls , anti-virus, monotoring van de toegangen, software up to date te houden enz.

Daarnaast anonimiseren we ook alle gegevens waar dit mogelijk is en vereist.

 

Rechten betreffende verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om Fednot om inzage, rechtzetting of uitwissing van uw persoonsgegevens te vragen. Afhankelijk van de verwerking en de omstandigheden heeft u eveneens het recht uw toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die verricht werd op basis van de instemming die vóór de intrekking ervan gegeven werd. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen opgesomd in de AVG een beperking van de verwerking te vragen, een recht van bezwaar en geautomatiseerde besluitvoering uit te oefenen en ook een recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Deze rechten zullen na aanvraag gevalideerd worden of ze kunnen worden ingewilligd. Sommige rechten zijn immers niet van toepassing of zijn noodzakelijk om een wettelijke verplichting of een taak van algemeen belang te vervullen. Tot slot heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat uw rechten niet werden nageleefd.

Aanvragen mogen verstuurd worden naar info@privanot.be. Uw vraag zal vervolgens door onze data protection officer behandeld worden.

 

Persoonsgegevens verwerkt door andere applicaties

 

MyBox

Via “MyBox” ziet u alle gegevens die op u betrekking hebben en opgenomen zijn in het centraal register van huwelijksovereenkomsten dat door Fednot beheerd wordt.

Deze dienst beschikt over een eigen beleid inzake bescherming van persoonsgegevens: Privacy Policy MyBox

 

Startmybusiness

“Startmybusiness” biedt u de mogelijkheid om uw ondernemingsoprichting (bvba) online voor te bereiden.

Deze dienst beschikt over een eigen beleid inzake bescherming van persoonsgegevens: Privacybeleid Startmybusiness